Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1194TCT/DNNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 1194TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1194TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3516 /CT-DNNN số 1 ngày 19/4/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4; điểm 23 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp tàu Long Xuyên của Công ty vận tải đường biển Hà Nội nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã thu tiền thuế GTGT khi nhập khẩu tàu thì Cục thuế Hà Nội kiểm tra cụ thể và làm thủ tục hoàn lại cho Công ty vận tải đường biển Hà Nội số tiền thuế GTGT của tàu Long Xuyên, Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu. Trường hợp tàu Long Xuyên của Công ty vận tải đường biển Hà Nội nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Sau khi nhập khẩu Công ty đăng ký tàu Long Xuyên hoạt động vận tải quốc tế thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty vận tải đường biển HN
- Lưu: VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1194TCT/DNNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255