Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1193/CT-TTHT 2018 nghĩa vụ thuế liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo Hà Nội

Số hiệu: 1193/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/CT-TTHT
V/v nghĩa vụ thuế liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
(Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0100233583)

Trả lời công văn số 158/2017/CV-VPB đề ngày 01/12/2017 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là "VPBank”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về nộp dần tiền thuế nợ.

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm.

- Căn cứ công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ:

"Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước...."

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Công ty CP Phát triển nhà Daichi đang bị cưỡng chế bằng biện pháp, hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu Công ty CP Phát triển nhà Daichi có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Công ty CP Phát triển nhà Daichi được chấp thuận sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện Công ty CP Phát triển nhà Daichi có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Đề nghị VPBank liên hệ với Công ty CP Phát triển nhà Daichi để thực hiện theo nội dung hướng dẫn nêu trên.

- Về nội dung xử lý tài sản đảm bảo theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo văn bản hướng dẫn Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Ngân hàng thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT4, Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1193/CT-TTHT ngày 09/01/2018 về nghĩa vụ thuế liên quan đến xử lý tài sản đảm bảo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


821

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!