Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11888/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế đối với mặt hàng Di canxi photphat (DCP) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11888/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 11888/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với mặt hàng Di canxi photphat (DCP)

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai

Trả lời công văn số 22-7/CV-DLC ngày 22/7/2016 của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai về đề nghị áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% cho mặt hàng Di canxi photphat (DCP), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế nhập khẩu hiện hành đối với mặt hàng DCP:

Khung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, cam kết WTO, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại đối với mặt hàng DCP và chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật như sau:

a) Đối với mặt hàng DCP:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Khung thuế suất do UBTVQH quy định

Cam kết WTO năm 2016 (%)

Thuế nhập khẩu ưu đãi MFN năm 2016 (%)

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại (%)

ATIGA năm 2016

ASEAN- Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

Năm 2016

Năm 2017

28.35

Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

 

 

 

 

 

 

- Phosphat:

 

 

 

 

 

 

2835.25

- - Canxi hydroorthophosphat (“dicanxi phosphat”):

 

 

 

 

 

 

2835.25.10

- - - Loại dùng cho thức ăn gia súc

0-8

5

0

0

0

0

2835.25.90

- - - Loại khác

0-8

5

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Đối với chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật (DCP là nguyên liệu để sản xuất):

Theo quy định tại Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 23.09 có khung thuế suất thuế nhập khẩu là 0-9%; Cam kết WTO năm 2016 đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 23.09 là 7%; Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN năm 2016 đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 23.09 là từ 0-3% và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2016 theo Hiệp định ATIGA đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm 23.09 là 0%.

2. Ý kiến của Bộ Tài chính

- Theo số liệu kim ngạch nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đối với Di canxi photphat (DCP) thuộc nhóm 28.35 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm tới 90% sản lượng nhập khẩu:

- Theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 thì mặt hàng Dicanxi photphat thuộc nhóm 28.35 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0% nếu đáp ứng đủ các Điều kiện quy định tại Thông tư số 166/2014/TT-BTC .

- Mặt hàng DCP là nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi (thuộc nhóm 23.09) có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 0-3%. Căn cứ theo “nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm” thì việc giữ nguyên mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phụ gia thức ăn gia súc DCP là 0% để tránh ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi là phù hợp.

Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đi với mặt hàng Dicanxi photphat tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm nguyên tc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm và hạn chế ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);
- TCHQ;

- Vụ Pháp chế;
- L
ưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11888/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế đối với mặt hàng Di canxi photphat (DCP) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


654
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41