Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11812/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Số hiệu: 1812/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1812/TCT-PCCS
V/v :Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời nội dung kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ theo nội dung Báo cáo số 27/BC-BTC ngày 23/4/2007 của Bộ Tài chính về tổng hợp tình hình công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính tháng 3/2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1 - Về nộp thuế TNDN khấu trừ nộp thay đại lý theo mức ấn định 5% trên hoa hồng được hưởng: Hiện nay Tổng cục Thuế đang trình Bộ hướng dẫn công ty giao đại lý khấu trừ và nộp hộ thuế thu nhập doanh nghiệp của các đại lý có đăng ký kinh doanh làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng được hưởng. Trong đó sẽ hướng dẫn rõ về việc sử dụng mã số thuế và hạch toán vào Chương, Loại, Khoản, Mục phù hợp.

2 - Về việc sửa đổi, bổ sung mẫu tờ khai thuế GTGT số 07A/GTGT:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 thay thế Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; trong đó đã sửa đổi, bổ sung dòng thuế GTGT âm kỳ trước chuyển sang khấu trừ vào các tháng trong năm (không được chuyển sang khấu trừ vào năm sau) vào mẫu số 07A/GTGT để được tiếp tục khấu trừ trong năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- VP Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11812/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234