Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1175/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa gửi bán đấu giá ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1175/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với hàng hóa gửi bán đấu giá ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10344/CT-KTr2 ngày 30/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hóa gửi bán đấu giá ở nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“I. Giá tính thuế GTGT:

Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tượng khác là giá bán chưa có thuế GTGT.”

Tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“1- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT (trừ trường hợp được dùng hóa đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT)”;

Theo quy định tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu…

- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ…”;

Tại điểm 1.1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT thì:

“1.1- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất (trừ hàng hóa sử dụng cho tiêu dùng cá nhân) và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ…” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%;

Theo quy định tại điểm 1.2.d mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCđiểm 1.2.d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu ủy thác xuất khẩu)

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất.

Tại công văn số 10344/CT-KTr2 nêu trên, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày:

“Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hà xuất khẩu bằng đường hàng không mặt hàng cá ngừ đại dương tươi nguyên con theo hình thức gửi hàng đi bán đấu giá tại thị trường Nhật. Từ năm 2006 đến 2007, Công ty xuất 27 tờ khai hải quan theo số lượng cố định và giá cố định cho tất cả các lô hàng, nhưng không lập hóa đơn GTGT tại thời điểm xuất khẩu.

Sau khi bên nhập khẩu Công ty Toyo Reizo (TR) nhận hàng và thực hiện bán đấu giá tại chợ Nhật (thỏa thuận trong hợp đồng). Bên nhập khẩu gửi hóa đơn ghi nhận giá bán và số lượng thực tế bán về Công ty xuất khẩu.

Khi nhận được thông báo bán hàng của bên nhập khẩu, Công ty Mạnh Hà tiến hành xuất hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT thực xuất căn cứ hóa đơn bên nhập khẩu chuyển cho Công ty Mạnh Hà, số tiền thực nhận căn cứ vào số lượng thực tế bán và giá bán sau khi đã trừ các khoản chi phí theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy Công ty có hợp đồng ngoại, hồ sơ xuất khẩu có xác nhận số lượng thực xuất của hải quan, tiền chuyển vào tài khoản của bên bán đúng hóa đơn do Công ty nhập khẩu thông báo và hóa đơn Công ty đã phát hành.

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gửi hàng hóa cho nước ngoài bán đấu giá tại chợ mặt hàng cá tươi là hoạt động kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị xuất khẩu chỉ được thỏa thuận về số lượng, giá bán khi bên nhập khẩu đã bán hàng xong, số tiền chuyển về cho bên nhập khẩu sau khi đã cấn trừ chi phí theo quy định trong hợp đồng.

Từ những nội dung trên, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Công ty đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với mặt hàng xuất khẩu”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: trường hợp năm 2006 và 2007, Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hà xuất khẩu mặt hàng cá ngừ đại dương theo hình thức gửi hàng đi bán đấu giá tại thị trường Nhật, hợp đồng xuất khẩu này đã được cơ quan hải quan xác nhận số lượng thực xuất cho Công ty Toyo Reizo (bên nhập khẩu), tiền chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hà căn cứ theo đúng số lượng và số tiền ghi trên hóa đơn do Công ty Toyo Reizo thông báo và hóa đơn GTGT do Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hà xuất ra thì Công ty TNHH SX&TM Mạnh Hà đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với mặt hàng cá ngừ đại dương mà Công ty đã xuất khẩu nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST - BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC , KK, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1175/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa gửi bán đấu giá ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172