Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11732/BTC-CST năm 2013 phí trông giữ xe do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11732/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11732/BTC-CST
V/v Phí trông giữ xe

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: ........................................................

Trả lời thư ngày 09/8/2013 của đại diện Ban Quản trị và Ban đại diện chính thức của một số khu chung cư trên Thành phố Hà Nội về ý kiến phản biện nội dung công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chuyển phí trông giữ xe tại các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách sang giá dịch vụ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 19/8/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 10915/BTC-CST trả lời Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính Thành phố Hà Nội với nội dung:

Theo Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì có tên phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (điểm 4 mục VI Phần A).

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định: "Phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này có văn bản hướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới".

Căn cứ quy định trên, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đã được hướng dẫn tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, các điểm trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới (không thu theo giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô).

Bộ Tài chính thông báo để Ban Quản trị và Ban đại diện chính thức của một số khu chung cư trên Thành phố Hà Nội được biết (gửi kèm bản sao công văn số 10915/BTC-CST ngày 19/8/2013)./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Quản trị chung cư The Manor;
- Ban Đại diện chung cư Golden Westlake;
- Ban Quản trị chung cư Sky city;
- Ban Quản trị chung cư Keangnam Hà Nội;
- Đại diện chung cư Golden Palace;
- Đại diện chung cư Vincom Bà Triệu;
- Ban Đại diện chung cư Time city;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11732/BTC-CST năm 2013 phí trông giữ xe do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78