Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11689/BTC-TCHQ năm 2016 về miễn thuế hàng quà tặng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11689/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11689/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
(Số 80B Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6559/VPCP-KTTH ngày 09/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu 03 (ba) chiếc xe ô tô Toyota Hilux do Công ty Toyota Việt Nam tặng cho Ban An toàn giao thông các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6559/VPCP-KTTH nêu trên thì: 03 chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux do Công ty Toyota Việt Nam tặng cho Ban An toàn giao thông các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình được miễn thuế nhập khẩu. Ban An toàn giao thông các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của 03(ba) chiếc xe trên theo quy định hiện hành.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn Ban An toàn giao thông các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình quản lý, sử dụng 03 chiếc xe ô tô nêu trên đúng Mục đích được miễn thuế và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GTVT-PCT TT UBATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh Yên Bái;
- Ban ATGT tỉnh Phú Thọ;
- Ban ATGT tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TCHQ (14b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11689/BTC-TCHQ năm 2016 về miễn thuế hàng quà tặng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238