Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1167/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 1167/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký:
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.
- Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.
(Lầu 5, Tòa nhà Sheration, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8927/CT-KTT1 ngày 13/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và văn bản số SPVB/Tax ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Theo trình bày của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Công ty SPVB) thì Công ty có quy chế tài chính nội bộ, đối với các máy móc thiết bị nhập khẩu có giá trị lớn, Công ty SPVB sẽ thương thảo ký hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài cho toàn bộ các dự án đầu tư thực hiện bởi các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, bao gồm cả Chi nhánh Miền Trung. Khi thực hiện thủ tục hải quan, Công ty SPVB nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu cho cơ quan hải quan thuộc tỉnh Quảng Nam. Các máy móc thiết bị nhập khẩu này là tài sản mới (không phải tài sản hiện đang sử dụng được điều chuyển từ Chi nhánh khác đến Chi nhánh Miền Trung). Trên thực tế, không có hoạt động điều chuyển tài sản từ Công ty SPVB ra Chi nhánh Miền Trung, máy móc thiết bị liên quan được nhập khẩu trực tiếp tại các cảng thuộc tỉnh Quảng Nam và đưa thẳng về Chi nhánh Miền Trung sau khi thông quan.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại quan điểm 1 công văn số 9650/CT-KTT1 ngày 28/11/2017 và ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 12002/CT-KT1 ngày 01/12/2017, cụ thể: đối với tài sản, máy móc thiết bị nhập khẩu cho Chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh Miền Trung để làm căn cứ kê khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1167/TCT-CS ngày 05/04/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!