Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11613/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11613/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông

 Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp vướng mắc về thuế GTGT đối với mặt hàng bông. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu."

Căn cứ hướng dẫn tại tiết i khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

i) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;"

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 5% căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng bông như sau:

Sản phẩm bông đã được tách hạt, tách cọng; bỏ vỏ; lọc rác để loại bỏ một phần tạp chất; đóng kiện (bông thiên nhiên chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm bông đã qua chải thô hoặc chải kỹ (bông sơ chế) áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thông báo đến từng doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn được biết và thực hiện thống nhất; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được giải quyết, hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ Trưởng (để báo cáo);
- Danh sách các doanh nghiệp kèm theo;
- Website-TCT
- Vụ CST, PC, TCHQ – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Vụ CS – TCT;
- Lưu: VT, TCT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 11613/BTC-TCT
Re: VAT on cotton products

Hanoi, August 19, 2014

 

To:

- Provincial Department of Taxation of provinces
- Provincial Customs Departments of provinces

The Ministry of Finance has received inquiries from some companies about VAT on cotton products.

Pursuant to Clause 1 Article 5 of the Law on Value-added, the following commodities are not subject to VAT:

“1. Farming, breeding, aquaculture products and have not been processed into other products of have only been preprocessed and are sold by the producers or catchers at importation stage.”

Clause 2i Article 8 of the Law on Value-added on commodities subject to 5% VAT:

“2. 5% tax is applied to the following commodities and services:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Clause 1 Article 4 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance on commodities not subject to VAT.

Pursuant to Clause 5 Article 5 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance on the cases in which VAT is exempt.

Pursuant to Clause 9 Article 10 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance on 5% VAT and the regulations mentioned above, VAT shall be applied to cotton products as follows:

Cotton products that have been picked, stripped, peeled, filtered, and packed into bales (natural cotton that has not been carded or combed) are not subject to VAT when sold according to Clause 1 Article 4 and Clause 5 Article 5 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance.

Cotton products that have been carded or combed (preprocessed) are subject to 5% VAT according to Clause 9 Article 10 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance.

Provincial Department of Taxation of provinces, Provincial Customs Departments of provinces shall request local companies concerned to implement this Dispatch. Any difficulty that arises during the implementation should be reported to the Ministry of Finance, General Department of Taxation for timely guidance./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11613/BTC-TCT ngày 19/08/2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.793

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60