Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1157/BTC-TCT về việc xác định thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1157/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1157/BTC-TCT
V/v: xác định thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi về việc xác định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đối với khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên...của một số cán bộ tại các cơ quan Nhà nước thực hiện khoán chi hành chính.

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và hướng dẫn tại tiết 4.1, điểm 4, mục I Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính như sau:

Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức làm việc tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ công chức làm việc trong lĩnh vực cơ yếu và ngành hải quan tính theo mức lương tăng thêm so với chế độ tiền lương chung khi thực hiện khoán chi hành chính không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ CST; PC;
- Lưu: VT, TCT(VT, PC, TNCN).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1157/BTC-TCT về việc xác định thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208