Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1156/TCT-KK về việc hướng dẫn hạch toán hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1156/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1156/TCT-KK
V/v: hướng dẫn hạch toán hoàn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Về đề nghị hướng dẫn hạch toán hoàn trả các loại thuế khác (trừ thuế GTGT) trong thời gian chỉnh lý quyết toán, thuộc niên độ ngân sách năm trước của Cục Thuế tỉnh Phú Yên tại công văn số 313/CT-KK&KTT ngày 7/3/2008, sau khi trao đổi với Ban Kế toán – Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán kế toán hoàn trả các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết tại công văn số 648/TCT-KK ngày 28/2/2008.

2. Việc hoàn trả các khoản thuế khác (trừ thuế GTGT) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (chưa quyết toán ngân sách) được hạch toán thoái thu ngân sách nhà nước bằng cách ghi nợ tài khoản 742 “điều tiết thu NSNN năm trước”.

Căn cứ chứng từ thoái trả, Kho bạc nhà nước sẽ hạch toán giảm tài khoản thu ngân sách năm trước của các cấp ngân sách tương ứng (ví dụ nợ tài khoản 712.01 giảm thu NSNN năm trước cấp tỉnh). Vì vậy, trường hợp Kho bạc nhà nước hạch toán giảm thu ngân sách cấp tỉnh năm trước bằng cách ghi nợ tài khoản 712.01 cũng chính là hạch toán giảm thu ngân sách nhà nước (ghi nợ tài khoản 742) theo quy định tại công văn số 2911/KBNN-KT ngày 5/9/2007 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn tạm thời kế toán hoàn thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu. Đề nghị cục Thuế tỉnh Phú Yên hạch toán đối với trường hợp này theo hướng dẫn tại công văn số 648/TCT-KK ngày 28/2/2008 của Tổng cục Thuế.

3. Ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế hiện nay thực hiện hạch toán ghi âm vào chứng từ năm trước, đồng thời tổng hợp giảm thu trên báo cáo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm (BC3B – CT và BC3B – TH) là đúng theo qui định về hạch toán thoái thu NSNN. Về mẫu báo cáo BC3B – CT và BC3B – TH theo hướng dẫn tại điểm 2.3, mục 2 của công văn số 648/TCT-KK.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1156/TCT-KK về việc hướng dẫn hạch toán hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202