Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1153TCT/DNK về việc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí trả lãi tiền vay ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1153TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1153TCT/DNK
V/v: xác định chi phí hợp lý đối với khoản chi trả lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 457/CT-TTHT ngày 28/3/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về việc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí trả lãi tiền vay ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 439/TCT-DNK ngày 02/02/2005, nay Tổng cục hướng dẫn rõ thêm như sau:

- Theo quy định tại Điểm 7, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì khoản chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng là chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tại Điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC quy định: Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý là các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định.

Căn cứ quy định trên, khoản chi phí trả tiền lãi vay ngân hàng được tính vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN là số tiền phải trả về lãi tiền vay trong kỳ theo hợp đồng vay xác định theo thông báo (bảng kê tính lãi) của ngân hàng và sổ phụ của ngân hàng.

- Tại Điểm 8, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC quy định: các khoản được trích trước vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN là dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo quy định trên, doanh nghiệp không được trích trước số lãi vay phải trả trong 3 năm (2005 – 2007) để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1153TCT/DNK về việc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí trả lãi tiền vay ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35