Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1151TCT/DNK về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1151TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1151TCT/DNK
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2554/CT-TTra1-Đ1 ngày 17/3/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề này Tổng cục đã có Công văn số 461 TCT/DNK ngày 26/02/2004 v/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào và Công văn số 187 TCT/DNK ngày 14/01/2005 về chính sách thuế GTGT trả lời. Căn cứ Công văn số 6867/CT-NV ngày 25/6/2003 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh v/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT chấp thuận cho Chi nhánh công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của căn nhà mua tại TP HCM, Công văn số 5313/CT-THDT ngày 8/11/2004 của Cục Thuế Bình Dương xác nhận Công ty tại Bình Dương không kê khai khấu trừ với Cục Thuế Bình Dương, Thực tế Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương đã bàn giao nhà (TSCĐ) cho Chi nhánh Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương quản lý, sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại TP HCM và số thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua căn nhà này. Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh đã kê khai khấu trừ, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thì đề nghị Cục Thuế giải quyết hoàn thuế cho Chi nhánh nếu Chi nhánh thuộc đối tượng và đủ Điều kiện hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để biết)
- Lưu: VP (HC), DNK(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1151TCT/DNK về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255