Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11451/BTC-QLCS năm 2013 tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11451/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 27/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11451/BTC-QLCS
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 05/CT-TTg về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, tại điểm 3 Chỉ thị này có nêu: "3. Các Bộ, ngành: Tài chính, xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát các quy định thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận để đề xuất, sửa đổi và hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương".

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát chính sách thu tiền sử dụng đất liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1637/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/5/2013 và Báo cáo số 83/BC-TNMT ngày 12/6/2013 về việc sửa đổi các quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi cấp giấy chứng nhận; Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ theo nội dung (đính kèm).

Đề nghị Quý Bộ, ngành, UBND Tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ (ưu điểm, khuyết điểm và vướng mắc thực tế); đồng thời có ý kiến tham gia bằng văn bản về Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản - Số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trước ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ, Ủy ban nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Cục QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11451/BTC-QLCS năm 2013 tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57