Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11310/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11310/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11310/CT-TTHT
V/v gii đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: Công ty TNHH SUMITOMO CORPORATION Vit Nam
Đa ch: Tng 09, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP HN
MST: 0102267852

Tr li công văn s 2017-02-01/CV-SCVN ngày 21/02/2017 ca Công ty TNHH SUMITOMO CORPORATION Vit Nam (gi tt là Công ty) hi v chính sách thuế, Cc Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

Căn c tiết b, Khon 1 Điu 4 Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 ca B Tài chính hướng dn thi hành Ngh đnh s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Ngh đnh s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 ca Chính ph quy đnh v ni dung bt buc trên hóa đơn đã lp phi được th hin trên cùng mt mt giy:

“b) Ký hiu mu s hóa đơn và ký hiu hóa đơn.

Ký hiu mu s hóa đơn là thông tin th hin ký hiu tên loi hóa đơn, s liên, s th t mu trong mt loi hóa đơn (mt loi hóa đơn có th có nhiu mu).

Ký hiu hóa đơn là du hiu phân bit hóa đơn bng h thng ch cái tiếng Vit và 02 ch s cui ca năm.

Đi vi hóa đơn đt in, 02 ch s cui ca năm là năm in hóa đơn đt in. Đi vi hóa đơn t in, 02 ch s cui là năm bt đu s dng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoc năm hóa đơn được in ra.”

Căn c Ph lc 01 hướng dn ký hiu và ghi thông tin bt buc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 ca B Tài chính).

1.2. Ký hiu mu s hóa đơn (mu hóa đơn): ký hiu mu s hóa đơn có 11 ký t

+ 2 ký t đu th hin loi hóa đơn

+ Ti đa 4 ký t tiếp theo th hin tên hóa đơn

+ 01 ký t tiếp theo th hin s liên ca hóa đơn

+ 01 ký t tiếp theo là “/” đ phân bit s liên vi s th t ca mu trong mt loi hóa đơn.

+ 03 ký t tiếp theo là s th t ca mu trong mt loi hóa đơn.

Ví d: Ký hiu 01GTKT2/001 được hiu là: Mu th nht ca loi hóa đơn giá tr gia tăng 2 liên.

1.6. Tên, mã s thuế ca t chc nhn in hóa đơn, t chc cung cp phn mm t in hóa đơn: đt phn dưới cùng, chính gia hoc bên cnh ca t hóa đơn./.”

Căn c quy đnh trên, trường hp Công ty đã đăng ký phát hành hóa đơn và s dng hóa đơn đt in vi 03 ký t cui cùng ca ký hiu mu s hóa đơn là 001 thì khi Công ty chuyn sang t in hóa đơn Công ty phi thay đi mu hóa đơn t in, 03 ký t cui cùng ca ký hiu mu s hóa đơn là 002.

Đi vi tên, mã s thuế ca t chc cung cp phn mm t in hóa đơn bt buc phi in phn dưới cùng, chính gia hoc bên cnh ca t hóa đơn.

Cc thuế TP Hà Ni thông báo đng ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT1
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11310/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108