Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 112/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản năm 2002

Số hiệu: 112/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/TCT-PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 14255/CT-TTr3.Đ1 ngày 25/11/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục ghi chú Bảng kê thu mua hàng nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, phế liệu (Mẫu số 04/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo số thứ tự thời gian mua hàng, cơ sở ghi đầy đủ các chi tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua giữa người bán và người mua lập có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán, và ký nhận của bên bán và bên mua”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, chữ ký trên phiếu mua hàng và trên phiếu chi của Công ty kinh doanh Thủy Hải sản không trùng khớp nhau; địa chỉ của người bán tại thành phố Hồ Chí Minh không xác định là người trực tiếp khai thác, đánh bắt; địa chỉ của người bán chỉ là số đăng ký tàu, ghe không ghi rõ nơi ở thì số thuế GTGT trên Bảng kê thu mua hàng nông sản, thủy sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, phế liệu (Mẫu số 04/GTGT) không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 112/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168