Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1114/TCT-KK 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 1114/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 02/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CT-KT2 ngày 27/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hoàn thuế đối với Công ty cổ phần PPI, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất".

- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đu tiên hoặc sau ít nht bên quý tính từ quý đầu tiên phát sinh s thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết mà vẫn còn s thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Liên quan đến vướng mắc về hoàn thuế đối với Công ty cổ phần PPI. Tổng cục Thuế có công văn số 5803/TCT-KK ngày 20/12/2017 trả lời Công ty, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22/12/2017, Công ty cổ phần PPI có Đơn khiếu nại Thông báo s 4967/TB-CT ngày 05/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện thủ tục giải quyết Đơn khiếu nại của Công ty cổ phần PPI theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty cổ phần PPI đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định giai đoạn từ tháng 9/2012 đến hết quý 4/2013, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phải xác định cụ thể số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào của chi phí quản lý không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo Khoản 1 Điều 14 thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào giai đoạn từ quý 1/2014 đến hết quý 2/2016 không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS
, PC, KTNB (TCT);
- Website TCT;

- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1114/TCT-KK ngày 02/04/2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!