Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1108TCT/PCCS về việc hoạt động du lịch và môi giới du lịch quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1108TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1108TCT/PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 190 CT/TT&HT ngày 09/03/2005 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về hoạt động du lịch và môi giới du lịch quốc tế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1, Mục II, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định:

“- Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hóa dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, phần A Thông tư này).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động du lịch quốc tế không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế 0% mà phải chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam với mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điểm 3.22, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

2. Hoạt động môi giới du lịch chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10% (Điểm 3.26, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003). Cách viết hóa đơn được hướng dẫn tại Mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

3. Tại Điểm 14, Mục 1, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có hướng dẫn: “Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở kinh doanh. Trường hợp giá trọn gói bao gồm các khoản không chịu thuế GTGT như chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản chi này được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT”.

Công ty Sao Thái Dương ký hợp đồng với khách du lịch, công ty mua tour du lịch với công ty khác và trực tiếp mua vé máy bay, mua bảo hiểm du lịch, mua lệ phí sân bay và một số chi phí khác cho khách hàng liên quan đến ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài thì trong trường hợp này hoạt động của Công ty không được coi là xuất khẩu các khoản chi phí mua vé máy bay, mua bảo hiểm du lịch, mua lệ phí sân bay và một số chi phí khác cho khách hàng liên quan đến ăn, nghỉ, thăm quan ở nước ngoài nêu trên (nếu có chứng từ hợp pháp) thì không phải chịu thuế GTGT mà được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1108TCT/PCCS về việc hoạt động du lịch và môi giới du lịch quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213