Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11017/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11017/VPCP-KTTH
V/v Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 181/TTr-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2015 về dự án Nghị định sửa đi bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính:

1. Lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về nội dung dự thảo Nghị định.

2. Về những nội dung cụ thể: Đối với hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí, quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 Dự thảo Nghị định; về xác định mất, cháy, hỏng hóa đơn do sự kiện bất ngờ, bất khả kháng khác quy định tại Điểm g, Khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định; hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế quy định tại Khoản 1 Điều 40, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 (Khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị định); đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại các Điểm 11, 13.1, 14, 15.1 Mục II, văn bản số 321/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 02 tháng 12 năm 2015.

3. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, ý kiến thm định của Bộ Tư pháp tại văn bản trên, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg
, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3b), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11017/VPCP-KTTH ngày 31/12/2015 về Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157