Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 11/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Strongman

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 17/09/2012 của Công ty TNHH Strongman đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về điều chỉnh chi phí khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc tính tiền phạt do khai sai và phạt chậm nộp tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 3, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

"Điều 3. Áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định của Luật này".

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 17119/BTC-TCDN gửi Công ty TNHH Strongman (photo kèm theo).

Như vậy, trường hợp của Công ty TNHH Strongman đã được Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và đã ban hành Quyết định số 4679/QĐ-CT-KT1 ngày 05/11/2012 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế thì đề nghị Công ty TNHH Strongman thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và kết luận của đoàn kiểm tra. Trường hợp Công ty không đồng ý với nội dung của Quyết định 4679/QĐ-CT-KT1 ngày 05/11/2012 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Strongman được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu: VT, CS-02b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29