Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1098 TCT/ĐTNN ngày 15/04/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với bảo hiểm xuất khẩu dầu thô, thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Số hiệu: 1098TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1098 TCT/ĐTNN
V/v Thuế GTGT đối với bảo hiểm xuất khẩu dầu thô, thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu  

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty bảo hiểm dầu khí

Trả lời công văn số 866/04/CV-KT ngày 10/3/2004 của Công ty bảo hiểm dầu khí kiến nghị về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm cho xuất khẩu dầu thô, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với bảo hiểm cho hoạt động bán dầu thô: Theo quy định tại Điểm 23, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đề nghị cho phép được áp dụng thuế suất 0% đối với bảo hiểm cho hoạt động bán dầu thô theo như dịch vụ xuất khẩu cung cấp trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam của Công ty bảo hiểm dầu khí là không có cơ sở xem xét.

- Đối với dịch vụ bảo hiểm cho thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Theo quy định tại Điểm 3.20. Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì loại hình bảo hiểm này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty bảo hiểm dầu khí biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1098 TCT/ĐTNN ngày 15/04/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với bảo hiểm xuất khẩu dầu thô, thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37