Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1097TCT/TS về việc chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1097TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1097TCT/TS
V/v: Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Ông Tô Xuân Trường
Xã An Tường, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 

Tổng cục Thuế nhận được đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất ngày 7/3/2005 của ông Tô Xuân Trường đối với lô đất Ông được giao để làm nhà ở tại khu đồi 41 phường Liên Bảo, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Điểm 1.7, Mục I, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Người được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất thì diện tích đất sử dụng phải gắn với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đó…”, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3352 TCT/TS ngày 14/10/2004 trả lời Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn giảm thu tiền sử dụng đất của những thương binh đang tại ngũ hoặc đã xuất ngũ về sống với gia đình và tiếp theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 1032/CT-THDT ngày 21/10/2004 trả lời cụ thể Ông Trường không thuộc đối tượng xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao tại thị xã Vĩnh Yên theo đúng chế độ áp dụng tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, từ ngày 24/12/2004 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nêu trên) và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP thì không còn quy định việc xét miễn, giảm tiền sử dụng đất mà diện tích đất sử dụng phải gắn với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được nhà nước giao đất.

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, Phần D, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Các trường hợp đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà nay mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn áp dụng thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực”.

Do đó, việc xét đơn đề nghị của Ông Trường hiện nay phải xem xét theo 2 trường hợp như sau:

- Nếu ông Trường đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất trước ngày 24/12/2004 (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) theo hướng dẫn tại các công văn số 3352 TCT/TS và 1032/CT-THDT nêu trên của cơ quan thuế thì áp dụng chính sách thu tiền sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực.

- Trường hợp nếu đến ngày 24/12/2004 mà Ông Trường chưa nộp tiền sử dụng đất thì nay Ông Trường được áp dụng chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Ông thuộc đối tượng xét giảm tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục III, phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Ông liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét hồ sơ và giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Vĩnh Phúc;
- Lưu: VP (HC); TS-TK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1097TCT/TS về việc chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116