Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Số hiệu: 10950/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 28/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10950/TC/TCT
V/v miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10950 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được Công văn só 3804 BKH/PTDN ngày 18/6/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tổng cục thuế đã có Công văn số 376 TCT/DNNN ngày 18/2/2004 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về giải quyết các vướng mắc về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

"1. Đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi từ trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

2. Đối với các trường hợp doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC".

2. Các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do đáp ứng được điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC mà nay không thuộc danh mục ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 1 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu quá trình thực hiện dự án vẫn đảm bảo các điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116