Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1091/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện đăng ký DM hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 574/HQTTH-NV ngày 04/8/2011 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ:

Trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong đó có phương tiện vận tải chuyên dùng thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn doanh nghiệp có công văn đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận.

2. Về Danh mục có mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP:

Ngày 09/11/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 6649/TCHQ-TXNK về vấn đề nêu trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 6649/TCHQ-TXNK để thực hiện.

3. Về việc điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế:

Trường hợp Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế, theo trình bày Công ty đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tuy nhiên khi nhập khẩu thì giá cả thế giới biến động nên mặc dù chưa nhập khẩu hết hàng hóa mà giá trị nhập khẩu đã ngang bằng với giá trị đăng ký trên Danh mục, nếu Công ty cung cấp được các giấy tờ, tài liệu cho cơ quan hải quan để chứng minh việc điều chỉnh trị giá hàng hóa trên Danh mục là phù hợp với thực tế trị giá hàng hóa nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để xử lý cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1091/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2011 về vướng mắc thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!