Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10888/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế nội địa hóa năm 2001 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10888/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10888/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nội địa hóa năm 2001

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tập đoàn T&T;
(18 Hàng Chuối, Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 207/CV-XNK ngày 26/08/2014 của Công ty cổ phần tập đoàn T & T; Mã số thuế 0100233223 (trước đây là Công ty TNHH T & T) về việc xử lý thuế nội địa hóa năm 2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7604/VP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại sau chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 đối với xe hai bánh gắn máy; Ngày 14/11/2008 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2642/QĐ-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 và ngày 11/06/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 7451/BTC-TCHQ về việc tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần tập đoàn T & T. Để xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 2642/QĐ-BTC , Tổng cục Hải quan đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính.

Trong thời gian chờ quyết định của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần tập đoàn T & T đến hết ngày 30/11/2014, đúng như nội dung Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 7451/BTC-TCHQ .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần tập đoàn T & T được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (05 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10888/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế nội địa hóa năm 2001 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0