Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 108/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 11/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên.
(Địa chỉ: cụm CN Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015 của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên và công văn s 2247/CT-TTHT ngày 18/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về chính sách thuế.

Về vướng mắc của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 318/TCT-CS ngày 27/01/2015, công văn số 1838/TCT-CS ngày 15/5/2015 trả lời Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên, theo đó:

UBND tỉnh Hà Nam đã có kết luận số 205/KL-UBND ngày 6/12/2013 về thanh tra thực hiện chính sách pháp luật của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên. Theo đó, Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên xuất hóa đơn, kê khai, np thuế GTGT đối với giá trị phần hạ tng kỹ thuật của dự án Trường Đại học Hà Hoa Tiên và Nhà máy cơ điện Pomihoa.

Về đề nghị của Công ty về việc trả lời chính sách thuế GTGT và lập hóa đơn, Cục thuế tỉnh Hà Nam đã có các công văn s 1732/CT-TTHT ngày 13/8/2014, công văn số 2205/CT-TTHT ngày 13/10/2014 trả lời cho Công ty.

Như vậy, v vướng mc của Công ty, y ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có ý kiến kết luận thanh tra và Cục thuế tỉnh Hà Nam đã có các công văn hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên thực hiện theo Kết luận của UBND tỉnh Hà Nam. Trường hp, Công ty không đồng ý với quyết định hành chính nêu trên của UBND tỉnh Hà Nam thì đề nghị Công ty liên hệ với UBND tỉnh Hà Nam đ được hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải thích cho người nộp thuế trên địa bàn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 108/TCT-CS ngày 11/01/2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26