Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1079TCT/DNK về việc thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1079TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1079TCT/DNK
V/v: Thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Báo Diễn đàn doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 999/200/DĐDN ngày 24/3/2005 của Báo Diễn đàn doanh nghiệp đề nghị trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề bạn đọc phản ánh, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Câu 1. “Năm 2004, theo ấn định của Chi cục Thuế thành phố Vinh, doanh nghiệp đã nộp 24 triệu đồng/năm. Nhưng số quyết toán thuế thực tế phát sinh của DN chỉ là 13 triệu đồng. Vậy số tiền thuế DN đã nộp dư theo luật sẽ phải được xử lý như thế nào?”.

Theo quy định tại Điều 12 của Luật thuế TNDN hàng năm các cơ sở kinh doanh phải dự kiến số thuế TNDN tạm nộp cả năm và được chia ra từng quý, số thuế TNDN tạm nộp được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm tiếp theo, cơ sở kinh doanh thực hiện tạm nộp theo số thuế TNDN dự tính. Nếu cơ sở kinh doanh dự tính số thuế TNDN tạm nộp không có cơ sở hoặc không gửi tờ kê khai thuế TNDN tạm nộp cho cơ quan thuế theo thời gian quy định thì cơ quan thuế có quyền căn cứ kết quả kinh doanh của chính cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ kết quả kinh doanh của những cơ sở kinh doanh khác có cùng ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh để ấn định số thuế TNDN tạm nộp.

Trường hợp năm 2004 cơ sở kinh doanh đã tạm nộp theo số ấn định của Chi cục Thuế nhưng thực tế khi cơ quan thuế quyết toán xác định số thuế TNDN nộp thừa thì số nộp thừa được trừ vào số thuế TNDN phải nộp kỳ tiếp theo (năm 2005), trường hợp sau khi đã trừ số thuế GTGT phải nộp năm 2005 vẫn còn thừa thì cơ sở kinh doanh có quyền đề nghị hoàn trả số nộp thừa.

Câu 2. “Đầu năm 2005, Chi cục Thuế thành phố Vinh có thông báo Giao chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế đến doanh nghiệp phải nộp thuế theo chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Vinh, đồng thời Chi cục thuế thành phố Vinh có làm bản cam kết làm sẵn buộc doanh nghiệp phải thực hiện cam kết. Theo tờ cam kết của Chi cục thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phải nộp là 60 triệu/năm 2005. Mặc dù doanh nghiệp đã có thông báo gửi Chi cục thuế TP Vinh rút bớt một số ngành nghề kinh doanh vào ngày 11/1/2005. Vậy việc Chi cục thuế thành phố Vinh giao chỉ tiêu nhiệm vụ nộp thuế năm 2005 có đúng không? nếu đúng thì căn cứ vào quy định nào của Pháp luật?”.

Việc Chi cục Thuế xác định số thuế TNDN tạm nộp năm 2005 và thông báo cho cơ sở kinh doanh được biết số thuế TNDN tạm nộp của năm và từng quý là căn cứ vào quy định của Luật thuế TNDN (như nêu trên). Việc xác định số thuế tạm nộp này có tính đến mức tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân giao cho ngành thuế. Tuy nhiên nếu thực tế cơ sở kinh doanh có cơ sở chứng minh số thuế TNDN cơ quan thuế thông báo tạm nộp là không sát hoặc quá cao so với kết quả kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có quyền đề nghị Chi cục Thuế xem xét điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng quý. Đề nghị cơ sở kinh doanh làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể về việc điều chỉnh số thuế TNDN tạm nộp.

Tổng cục Thuế trả lời Báo Diễn đàn doanh nghiệp để báo phản hồi bạn đọc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1079TCT/DNK về việc thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215