Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10753/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10753/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được công văn của một số doanh nghiệp phản ánh về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với công trình xây dựng, lắp đặt đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2004. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục II, Phần H, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt đang thực hiện dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Đối với trường hợp các đơn vị xây dựng, lắp đặt ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004, nhưng lại ký hợp đồng giao thầu lại một phần công việc, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp khác thực hiện, thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 1/1/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng mục công trình thực hiện theo hợp đồng giao thầu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế, Sở Tài chính
các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công ty CP XDCTGT 492;
- Lưu VT, TCT (VT, DNNN 2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí TrungVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10753/BTC-TCT ngày 26/08/2005 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với công trình xây dựng, lắp đặt đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2004 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!