Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10720/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10720/BTC-TCT
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 3109/VINACOMIN-KH ngày 12/6/2013 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam về lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

+ Tại khoản 7 Điều 2 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm:

“7. Ôtô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

+ Tại Điều 3 quy định về người nộp lệ phí trước bạ là:

“Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên, Ôtô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô thuộc loại phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ khi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về cấp đăng ký xe ôtô theo Luật Giao thông đường bộ để xác định đối tượng phải đăng ký sử dụng xe ôtô theo Luật Giao thông đường bộ.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10720/BTC-TCT năm 2013 lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7