Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1070TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hộ đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh

Số hiệu: 1070TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

tTỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1070TCT/DNK
V/v: Chấm bộ thuế GTGT đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 501/CT-THDT ngày 25/2/2005 của Cục thuế về việc hộ đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh (do có hoạt động gia công cạp cát ngoài tỉnh) thì số thuế GTGT của chứng từ này có được trừ vào tiền thuế GTGT phải nộp trên bộ thuế của họ hay không? Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 17 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

"Cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, quy mô, doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để xem xét, điều chỉnh mức thuế đã ấn định. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực, cơ quan thuế có quyền ấn định mức thuế phải nộp cho phù hợp với thực tế kinh doanh".

Căn cứ quy định trên, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định từng kỳ, nếu có thay đổi về doanh số kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để xem xét, điều chỉnh lại mức thuế đã ấn định (mức thuế ổn định khi lập bộ thuế). Vì vậy, trường hợp hộ kinh doanh có phát sinh doanh số kinh doanh ngoài tỉnh (do có hoạt động gia công cạp cát ngoài tỉnh) và đã nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh này; nếu hộ kinh doanh khai báo với cơ quan trực tiếp quản lý thuế (cơ quan lập bộ thuế ổn định) về doanh số kinh doanh ngoài tỉnh để xác định lại mức thuế GTGT phải nộp đã ấn định thì chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh được trừ vào số tiền thuế GTGT phải nộp (mức thuế GTGT sau khi đã xác định lại).

Trường hợp, hộ kinh doanh không khai báo với cơ quan trực tiếp quản lý thuế (cơ quan lập bộ thuế ổn định) về doanh số kinh doanh ngoài tỉnh để xác định lại mức thuế GTGT phải nộp đã ấn định thì chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh không được trừ vào số tiền thuế GTGT phải nộp theo mức thuế GTGT và thuế TNDN ấn định phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1070TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hộ đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182