Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10639/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10639/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Duy Minh
Ngày ban hành: 26/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10639/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Địa chỉ: tầng 2, toà nhà Ree Tower, 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Q. 4.
Mã số thuế: 0102180545

Trả lời văn thư số 2555/TC-FC. 17 ngày 06/09/2017 và hồ sơ bổ sung ngày 05/10/2017 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập ngày 02/03/1994 (gọi tắt là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore):

- Tại Điều 1 quy định phạm vi áp dụng:

“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết.”

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng cư trú:

“Theo nghĩa trong Hiệp định này, thuật ngữ "đối tượng cư trú của một Nước ký kết" có nghĩa là bất cứ đối tượng nào, mà theo các luật của Nước đó, là đối tượng chịu thuế căn cứ vào nhà ở, nơi cư trú, trụ sở điều hành hoặc bất cứ tiêu chuẩn khác có tính chất tương tự.”

- Tại Khoản 1, 2 Điều 5 quy định cơ sở thường trú:

“1/ Theo Hiệp định này, thuật ngữ "cơ sở thường trú" có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.

2/ Thuật ngữ “cơ sở thường trú" chủ yếu bao gồm:

a. trụ sở điều hành;

b. chi nhánh;

c. văn phòng;

d. nhà máy;

e. xưởng; và

f. mỏ, giếng dầu hoặc khí, mỏ đá hoặc bất kỳ địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên nào khác.”

Căn cứ Điều 1 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về tránh đánh thuế hai lần đối với thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản ngày 06/05/1996 (gọi tắt là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ) quy định phạm vi áp dụng:

“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết."

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty:

Trường hợp Công ty ngày 28/11/2016 ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng thương mại ở nước ngoài là Credit Suisse AG. Singapore Branch (Ngân hàng mẹ đặt trụ sở tại Thụy Sỹ), theo quy định tại Điều I Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Singapore) hoặc của cả Việt Nam và Singapore, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác tại Singapore. Tại Điều 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Thụy Sỹ) hoặc của cả Việt Nam và Thụy Sỹ, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú Thụy Sỹ tại nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Singapore và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Thụy Sỹ nêu trên, chi nhánh Ngân hàng Credit Suisse AG tại Singapore (với tư cách là cơ sở thường trú tại Singapore của Ngân hàng Credit Suisse AG trụ sở Thụy Sỹ) không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Singapore hoặc Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Thụy Sỹ. Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay và các khoản phí mà Ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh tại Singapore thu được từ Hợp đồng vay vốn ký ngày 28/11/2016 với Công ty sẽ chịu thuế nhà thầu (thuế GTGT và thuế TNDN) tại Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2153-36035051//2017 pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10639/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


219
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49