Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1056TCT/ĐTNN về việc chứng từ sử dụng trong việc hạch toán các khoản chi hỗ trợ đại lý bằng tiền do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1056TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1056TCT/ĐTNN
V/v: chứng từ sử dụng trong việc hạch toán các khoản chi hỗ trợ đại lý bằng tiền

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty KAO Việt Nam

Trả lời văn bản số 210105/TĐHH ngày 21/03/2005 của công ty Kao Việt Nam đề nghị hướng dẫn lập chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ khuyến mại hỗ trợ tiếp thị cho các đại lý bán hàng của Công ty bằng tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc sử dụng hóa đơn GTGT sẽ tạo thuận lợi hơn cho Công ty trong việc hạch toán chi phí cũng như ghi nhận khoản tiền nhận được của các đại lý bán hàng của Công ty.

Việc sử dụng hóa đơn GTGT hay phiếu thu/ phiếu chi không có sự khác biệt trong trường hợp các doanh nghiệp nghiêm túc trong việc hạch toán doanh thu chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kao Việt Nam được biết và thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn 363 CT/TT&HT ngày 11/03/2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1056TCT/ĐTNN về việc chứng từ sử dụng trong việc hạch toán các khoản chi hỗ trợ đại lý bằng tiền do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116