Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1053/TCT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1053/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 438/CT-TNCN ngày 12/02/2015 của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế”.

Điểm c.2.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.

Theo quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân trong năm có thu nhập từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, trong đó số cá nhân chuyển từ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam số lượng lớn (ước tính khoảng 10.000 người), phát sinh chủ yếu khi quyết toán là số thuế nộp thừa, số thuế đề nghị hoàn. Số lượng người quyết toán thuế này sẽ làm cơ quan thuế quá tải trong việc thực hiện.

Từ tình hình thực tế nêu trên, để thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên, các cá nhân trong năm có thu nhập hai nơi tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được ủy quyền cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cung cấp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên số liệu về thu nhập đã trả và số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của từng cá nhân làm việc tại đây mà nay đã chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã cấp chứng từ khấu trừ cho các cá nhân này, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thu lại chứng từ khấu trừ của các cá nhân để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

Do số lượng lớn và lần đầu thực hiện, đề nghị Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên bố trí cán bộ trực tiếp đến Công ty để giải thích và hướng dẫn cho đơn vị và người nộp thuế thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ TNCN - số điện thoại 0439727811) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh
- Công ty Samsung Việt Nam
- Công ty Samsung Việt Nam Thái Nguyên
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1053/TCT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36