Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc chi đền bù, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư các hộ dân

Số hiệu: 105/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ đối với khoản đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn
29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 281/CV-NSG ngày 1/12/2005 của Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn hỏi chứng từ về việc chi đền bù, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư các hộ dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ vào điểm 2.1 mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì các khoản chi phí để có quyền sử dụng đất được hạch toán riêng. Trong đó: khoản chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng “nếu không có hóa đơn, chứng từ được lập bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được chính quyền phường, xã nơi dân được đền bù hỗ trợ, xác nhận”, được tính vào chi phí hợp lý để xác định thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

2) Việc giao nền nhà để bố trí tái định cư cho dân, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp giao nền nhà đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật là giá bán chưa có thuế GTGT trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi giao đất theo hướng dẫn tại điểm 10 mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc chi đền bù, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư các hộ dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.573
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228