Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1048/TCHQ-TXNK trả lời công văn 48/CV-ĐT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1048/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 48/CV-ĐT ngày 16/02/2013 của Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam.
(Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Trả lời công văn 48/CV-ĐT ngày 16/02/2013 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo trách nhiệm của từng cơ quan trong việc gia hạn thời hạn nộp thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 29/01/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 1492/BTC-TCHQ hướng dẫn, theo đó Bộ Tài chính đã giao cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện theo đúng quy định đã hướng dẫn. Do đó, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam liên hệ với các đơn vị có liên quan để xem xét, hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1048/TCHQ-TXNK trả lời công văn 48/CV-ĐT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.076
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7