Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10466/BTC-TCT về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10466/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10466/BTC-TCT
V/v thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến đề nghị về việc hướng dẫn về thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với người có công với Cách mạng; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

- Tại Điều 7 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “Điều 7. Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng khi cấp Giấy chứng nhận: Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng.”

- Tại Điều 4 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở quy định: “… Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg nêu trên. Trong đó, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất phải đảm bảo:

- Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú vào những kiến nghị đó phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg (hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp quyết định).

 - Cơ quan nhận hồ sơ nghĩa vụ tài chính có trách nhiệm chuyển giao cho cơ quan Thuế hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, gồm: Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan … (bản chính) và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì trả lại cơ quan nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính bổ sung tiếp theo hướng dẫn tại tiết c, điểm 1.2 và điểm 2.2, Mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Kể từ ngày ban hành Công văn này, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng phải đảm bảo nội dung hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế được biết. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10466/BTC-TCT về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54