Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 10437/TCHQ-TXNK hoàn thuế giá trị gia tăng cổ vật chiếc xe kéo tay Hoàng thái hậu Từ Minh 2015

Số hiệu: 10437/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10437/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT đối với cổ vật

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
-
Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn s 5806/UBND-VH ngày 28/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cổ vật chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/11/2015, Bộ Tài chính có công văn số 16192/BTC-TCHQ hướng dẫn về thuế GTGT đối với cổ vật nhập khẩu (bản chụp gửi kèm). Đề nghị y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế liên hệ với Cục Hải quan TP.Hà Nội để làm thủ tục hoàn trả tiền thuế GTGT đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10437/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cổ vật là chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!