Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10377/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10377/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được công văn số 598/CT-THDT ngày 20/1/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Văn phòng làng trẻ em SOS; công văn số 954/CT-THDT ngày 28/1/2005 về việc hoàn thuế GTGT đối với Trường Đại học y Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội (Liên hiệp Hội, Tổng hội, Hội, các tổ chức chính trị - xã hội, Chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức pháp nhân ngoài Nhà nước do Liên hiệp Hội, Tổng hội, Hội, các Trường, Viện… hoặc cơ quan Nhà nước các cấp lập ra được nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài), thì Hội sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam được hoàn lại thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn thuế GTGT khi mua hàng.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam sử dụng tiền viện trợ của Tổ chức làng thiếu nhi quốc tế SOS để mua sắm trang thiết bị dùng cho hoạt động của Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam; trường Đại học y Hà Nội sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại của Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài China Medical Board (CMB) cho dự án “Hỗ trợ giáo dục y học” mua hàng hóa tại Việt Nam để phục vụ cho dự án, thì Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, trường Đại học y Hà Nội thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT nếu có đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục II, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- VP Làng trẻ em SOS
- Trường Đại học y Hà Nội
- Lưu VT, TCT (VT, DNNN)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí TrungVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10377/BTC-TCT ngày 18/08/2005 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Văn phòng làng trẻ em SOS do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!