Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1035/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại Thừa Thiên - Huế

Số hiệu: 1035/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1035/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 
 - Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

Trả lời công văn số 172/HCC1-TCKT ngày 14/12/2005 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại Thừa Thiên - Huế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2981/TCT-DNNN ngày 30/8/2005 trả lời Công ty Xây dựng số 1về việc tính, nộp thuế GTGT của công trình xây dựng do Công ty thực hiện tại Thừa Thiên - Huế, theo đó Công ty đã đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế địa phương chấp nhận thì hàng năm Công ty thực hiện quyết toán thuế GTGT tại địa phương.

Theo báo cáo của Công ty thì trong những năm 2001 đến 2005, công ty có xây dựng một số công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế Thừa Thiên - Huế thì hàng năm Công ty phải quyết toán thuế GTGT với Cục Thuế Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên từ năm 2004 Cục Thuế Thừa Thiên - Huế không chấp nhận việc kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (đơn vị vẫn kê khai hàng tháng) mà yêu cầu đơn vị kê khai nộp thuế theo tỷ lệ % thì Công ty và cơ quan thuế phải quyết toán thuế GTGT đến thời điểm cơ quan thuế thông báo cho đơn vị thay đổi phương pháp tính thuế. Trường hợp số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm đơn vị kê khai theo tỷ lệ % thì đơn vị được tính vào số thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % của kỳ tính thuế tiếp sau. Khi công trình xây dựng hoàn thành bàn giao, đơn vị quyết toán thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương và quyết toán thuế tại trụ sở chính (số thuế GTGT còn được khấu trừ thì được khấu trừ tiếp tại trụ sở chính, nếu thiếu phải nộp đủ vào NSNN).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội, Cục thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTy XD Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1035/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình xây dựng tại Thừa Thiên - Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status