Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10312/BTC-TCHQ kiến nghị về thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ đóng tàu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10312/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10312/BTC-TCHQ
V/v kiến nghị về thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ đóng tàu

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
(Số 172 Ngọc Khánh, Hà Nội)
- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu;
(Xóm 8, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng)
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Bộ Tài chính được công văn số 2575/HQHP-TXNK ngày 14/5/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, công văn số 1805/CNT-TCKT ngày 28/5/2012 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, công văn số 692/NT-XNK ngày 23/5/2012 và công văn số 760/NT-XNK ngày 05/6/2012 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, tiếp theo công văn số 4963/BTC-TCHQ ngày 13/4/2012, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ (nay là khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP); khoản 13 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (nay là khoản 12 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính);

Trường hợp Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu xuất khẩu nhưng hợp đồng đóng tàu xuất khẩu bị hủy nay chuyển sang đóng tàu tiêu thụ nội địa, thì xử lý về thuế nhập khẩu như sau:

- Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được đã nhập khẩu (kể cả phần đã đưa vào sử dụng và phần còn lưu trong kho chờ sử dụng) để phục vụ đóng tàu xuất khẩu bị hủy hợp đồng xuất khẩu nay doanh nghiệp chuyển số nguyên liệu, vật tư này sang đóng tàu tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4963/BTC-TCHQ ngày 13/4/2012 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp và Hải quan địa phương có trách nhiệm phối hợp thanh khoản nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK để đóng tàu, kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo đúng quy định.

- Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được để phục vụ đóng tàu xuất khẩu nhưng bị hủy hợp đồng, doanh nghiệp chuyển sang đóng tàu tiêu thụ nội địa nhưng chưa nhập khẩu thì thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế cho dự án đóng tàu theo đúng quy định hiện hành tại Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Sau khi kết thúc hợp đồng đóng tàu doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục việc nhập khẩu và sử dụng toàn bộ hàng hóa đã được miễn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10312/BTC-TCHQ kiến nghị về thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ đóng tàu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97