Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1028/TCT-TS về chính sách phí và lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1028/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/TCT-TS
V/v chính sách phí và lệ phí

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3806/CT-THDT ngày 26/12/2006 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý thu tiền học phí của các hoạt động đào tạo không chính qui trong các trường và cơ sở đào tạo công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật);

Tại phần D, mục III, Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tắt là phí không thuộc ngân sách nhà nước).

Tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được ….”;

Tại điểm 1, mục III, Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001 của Liên Tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập đã quy định: “Hiệu trưởng các trường và thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định mức thu cụ thể phù hợp với nội dung, chương trình và thời gian đào tạo của từng loại hình, cấp bậc, ngành nghề đào tạo và chi phí hợp lý để đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo”.

Tại điểm 2h, mục III, Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên cũng quy định Học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy của các trường và cơ sở đào tạo công lập để chi cho nội dung: “Chi nộp thuế (nếu có phát sinh theo đúng quy định của pháp luật)”.

Như vậy, các trường đại học và các cơ sở đào tạo công lập khác có hoạt động đào tạo không chính quy như: đào tạo tại chức, đào tạo văn bằng 2, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề, liên kết đào tạo theo phương thức không chính quy thuộc đối tượng thực hiện Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT, được tự quy định mức thu cụ thể theo khung mức thu học phí để đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo (tự chủ về tài chính đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy) thì tiền học phí thu được là doanh thu dịch vụ (phí không thuộc ngân sách nhà nước) và phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1028/TCT-TS ngày 14/03/2007 về chính sách phí và lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248