Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1024/TCT-HT về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1024/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1024/TCT-HT
V/v: hướng dẫn thực hiện các quy  định pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 6  tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp

Trả lời công văn số 11/PCDN-TT ngày 24/01/2008 của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp hỏi về các quy định pháp luật về thuế đối với trường hợp cổ đông công ty cổ phần chuyển nhượng vốn góp cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ điểm l mục II Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT đối với lĩnh vực chứng khoán thì việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

2.1. Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Căn cứ điểm l mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thì việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

2.2. Đối với cá nhân đầu tư chứng khoán:

Căn cứ điểm 4 mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đối với cá nhân đầu tư chứng khoán thì cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán.

3. Thuế thu nhập đối vòi người có thu nhập cao (TNCN)

Tại điểm 3, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn phạm vi áp dụng đối với người có thu nhập cao: ''Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán”.

Theo hướng dẫn trên thì các cổ đông Công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ phần góp vốn cổ phần do mình nắm giữ không phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế trả lời để Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1024/TCT-HT về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238