Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1013/TCT-TTr năm 2015 về ấn định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1013/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Ánh
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TCT-TTr
V/v ấn định thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7318/CT-TTr3 ngày 13/02/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo về kết quả thanh tra và xin ý kiến về ấn định thuế đối với Công ty cổ phần thương mại quốc tế Gia Nguyên. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;

d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp qua thanh tra, Cục Thuế căn cứ chứng minh Công ty cổ phần thương mại quốc tế Gia Nguyên có hành vi vi phạm pháp luật thuế thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý Thuế như đã nêu trên thì thực hiện ấn định số thuế phải nộp theo quy định.

2. Về căn cứ ấn định thuế:

Tại Khoản 4 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định cụ thể về căn cứ ấn định thuế. Do đó, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thương mại quốc tế Gia Nguyên để xác định căn cứ ấn định thuế cho phù hợp. Trường hợp Cục Thuế xác định lại doanh thu của Công ty trên cơ sở ấn định giá bán theo giá giao dịch thông thường trên thị trường cần lưu ý lựa chọn giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề và cùng quy mô tại địa phương để ấn định (không sử dụng giá của các doanh nghiệp đang có nghi ngờ không bán theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định thuế). Trường hợp tại địa phương không có thông tin về mặt hàng, ngành nghề, quy mô kinh doanh tương tự với Công ty cổ phần thương mại quốc tế Gia Nguyên thì Cục Thuế lấy thông tin về mặt hàng, ngành nghề, quy mô của người nộp thuế tại địa phương khác để làm căn cứ ấn định thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TTr (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Hữu Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1013/TCT-TTr năm 2015 về ấn định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.112

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214