Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10107/CT-TTHT năm 2012 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10107/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10107/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Cty TNHH Phần Mềm và CNTT Hewlett-Packard Việt Nam
Địa chỉ: Tòa Nhà Helios CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mã số thuế: 0310715054

Trả lời văn bản số HPVNIT-01112012 ngày 30/11/2012 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Về nguyên tắc, việc lập (nhận) hóa đơn khi giao dịch mua bán hàng hóa Công ty phải sử dụng đúng tên theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Trường hợp địa chỉ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dài (Cty TNHH Phần Mềm và Công Nghệ Thông Tin Hewlett-Packard Việt Nam) không thể ghi hết trên cùng một dòng của tờ hóa đơn thì Công ty có thể rút gọn: “Công ty TNHH Phần mềm và CNTT Hewlett-Packard VN “ để sử dụng khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp trước đây trên hóa đơn của một số nhà cung cấp tại chỉ tiêu tên người mua hàng không đủ khoảng trống để ghi đủ tên Công ty, nên viết tắt tên Công ty, nếu tên viết tắt vẫn xác định được tên của Công ty thì hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 2;
- P. PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu: HC, TTHT
2856-300525/12 PT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10107/CT-TTHT năm 2012 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.443

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227