Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1004/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1004/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Song Hà
(đ/c: Thôn Nam Hà, Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/DNTNSH-CV ngày 15/11/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Song Hà (Doanh nghiệp) có nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, mục II phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu…”

- Tại điểm 1.2.(c7) mục III phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

“c.7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại mục II phần A Thông tư này được tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh…”

- Căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 6 điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“4. Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ: thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra”.

“6. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại Điều 4 Thông tư này được tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh...”

- Về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân, hộ nông dân nhận nuôi gia súc, gia cầm, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3000/TCT-CS ngày 11/8/2010 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Tiền Giang như sau:

“Trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm cho tổ chức, cá nhân khác, bên giao chăn nuôi cung cấp con giống, thuốc men, thức ăn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và nhận lại sản phẩm chăn nuôi, thì tiền công do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản phẩm là gia súc, gia cầm bên giao chăn nuôi thu được bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân, hộ nông dân nhận nuôi gia súc, gia cầm, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3000/TCT-CS ngày 11/8/2010, theo đó: trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm cho tổ chức, cá nhân khác, bên giao chăn nuôi cung cấp con giống, thuốc men, thức ăn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và nhận lại sản phẩm chăn nuôi, thì tiền công do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản phẩm là gia súc, gia cầm bên giao chăn nuôi thu được bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Song Hà (doanh nghiệp Song Hà) có thực hiện đầu tư xây dựng tài sản cố định để thực hiện hoạt động dịch vụ chăm sóc heo theo hợp đồng ký với Công ty cổ phần CP Việt Nam, trong đó Công ty cổ phần CP Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ yếu tố đầu vào: con giống, thức ăn, thuốc thú y, bác sỹ thú y,...và doanh nghiệp Song Hà chịu trách nhiệm chăm sóc đàn heo theo yêu cầu kỹ thuật của công ty cổ phần CP Việt Nam thì thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động nêu trên không được khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp Song Hà bán tài sản cố định thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp Song Hà sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với nguyên giá còn lại của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Song Hà được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1004/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251