Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 100/TCT-KK năm 2015 về báo cáo tình hình quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 100/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 13/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 100/TCT-KK
V/v báo cáo tình hình quản lý thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26/CV/VPHN/POSCO ngày 26/12/2014 của Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd (POSCO E&C) về việc chính sách thuế. Về việc này, để có đủ thông tin tổng hợp trả lời Công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế trước ngày 20/01/2015, cụ thể như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

- Việc xử lý mã số thuế đối với các hợp đồng thầu của Công ty theo hướng dẫn tại Công văn số 2907/TCT-KK ngày 05/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế và hoàn thuế GTGT.

- Tình hình quản lý thuế (kê khai khấu trừ, hoàn, kiểm tra, thanh tra thuế) của Cục Thuế đối với các hợp đồng thầu nêu trên.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Các văn bản của Công ty gửi Cục Thuế về việc đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế đối với các dự án của Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam) kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Việc xử lý của Cục Thuế đối với các văn bản này.

- Tình hình quản lý thuế (kê khai hàng quý, quyết toán năm, kiểm tra, thanh tra thuế) đối với các dự án hiện tại của Công ty nêu trên.

3. Ý kiến đề xuất của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 100/TCT-KK ngày 13/01/2015 về báo cáo tình hình quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31