Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 100/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 100/TCHQ-TXNK
V/v nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
(187 Nguyễn Du, Tp. Vinh, Nghệ An)

 

Trả lời công văn số 1311/HQNg-NV ngày 24/12/2014, số 1283/HQQNg-NV ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty Lam Hồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nợ thuế của Công ty Lam Hồng tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do gian lận nhãn mác và sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng xe gắn máy dạng CKD nên đã bị truy thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thông thường số tiền là 2.714.474.288 đồng là đúng qui định và không thuộc đối tượng xóa nợ thuế.

2. Theo báo cáo của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại công văn số 807/TCT-PTC ngày 26/11/2014 thì Công ty Lam Hồng đã sáp nhập vào Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 qui định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mỗi được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ qui định dẫn trên, Tổng công ty hợp tác Kinh tế có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Lam Hồng. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc Tổng công ty Hợp tác kinh tế khẩn trương nộp khoản tiền thuế còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Hợp tác kinh tế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 100/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2015 về nợ thuế do sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209