Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10/TCT-QLN năm 2015 tạm dừng cưỡng chế thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 10/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 10/TCT-QLN
V/v tạm dừng cưỡng chế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm Sài Gòn (Agrexport Sài Gòn)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 41/NSTP-CV ngày 4/11/2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản và Thực phẩm Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Agrexport Sài Gòn), công văn số 731/MBN-B.MBN1 ngày 11/11/2014 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) về việc đề nghị tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế đối với Agrexport Sài Gòn để thực hiện tái cơ cấu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì người nộp thuế chỉ được tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần trong thời gian được nộp dần. Thời gian được nộp dần tiền thuế nợ không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế và phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, trong đó phải có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Theo đó, đề nghị Agrexport Sài Gòn nghiên cứu quy định nêu trên, nếu thuộc trường hợp được nộp dần thì Agrexport Sài Gòn gửi hồ sơ về Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Agrexport Sài Gòn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- DATC (để biết);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Vụ CS thuế, Vụ PC, Cục TCDN - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10/TCT-QLN năm 2015 tạm dừng cưỡng chế thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196