Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2720/CT-THDT ngày 12/12/2005 của Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến chi phí khấu hao TSCĐ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cua năm 2002-2004; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1, mục III, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Vận dụng quy định nêu trên thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và kinh doanh nhà Nha Trang mua căn nhà số 705A Lê Hồng Phong, Nha Trang của vợ, chồng ông Nguyễn Văn Trung và bà Phạm Thị Minh Khảo để làm trụ sở kinh doanh; nếu việc mua bán nhà có hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật về đất đai, việc mua bán không có tranh chấp, bên bán và bên mua đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, Công ty đang chờ được cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho Công ty, thực tế Công ty đã sử dụng căn nhà trên vào sản xuất kinh doanh, có hạch toán khoản tiền đã chi mua căn nhà trên vào sổ sách kế toán và trích khấu hao theo chế độ quy định, thì yêu cầu Công ty lập cam kết sau đó chấp nhận khoản tiền trích khấu hao được tính vào chi phí khi xác định thu nhập doanh nghiệp chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp Công ty không được cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thì sẽ phải điều chỉnh giảm trừ khoản tiền trích khấu hao đã tính vào chi phí./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 07/TCT-DNK ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến chi phí khấu hao TSCĐ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2002-2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!