Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 06/BXD-HĐXD về phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 06/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/BXD-HĐXD
V/v: Phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 93/MĐ-ĐTHT ngày 15/12/2009 của Công ty cổ phần Miền Đông - Đầu tư hạ tầng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thu phí xây dựng công trình thuộc dự án Khu dân cư Thạnh Phú tại huyện Vĩnh cửu, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và danh mục chi tiết Phí, Lệ phí kèm theo thì thẩm quyền quy định đối với Phí xây dựng là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Vì vậy, đối với việc thu phí xây dựng công trình thuộc dự án Khu dân cư Thạnh Phú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty liên hệ với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn các quy định cụ thể và đầy đủ việc thu phí xây dựng công trình. Ngoài ra, Công ty có thể tham khảo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD
Trần Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 06/BXD-HĐXD về phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156